Het beroep tolk is een ‘eenzaam’ beroep, maar toch is het goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Sparrend met collega’s kun je tijdens intervisie ervaren dat je keuzemogelijkheden hebt om met een situatie om te gaan. Dat geeft je meer mogelijkheden en vrijheid om effectiever en met plezier je werk te doen. Als professioneel intervisor kan ik je hierbij ondersteunen.

Tijdens intervisie verdiep en onderzoek je de casussen die door jou of je collega’s ingebracht worden. De kracht van het delen met collega’s zit in de onderlinge uitwisseling van ervaringen en visies, en het delen en (h)erkennen van gedachten en gevoelens. Zo krijg je meer inzicht in hoe je in je werk staat, in wie je zelf bent in je werk, en kun je mogelijke oplossingen vinden voor tolkdilemma’s. Je ontwikkelt jezelf dus in jouw vakgebied. Hierdoor wordt je krachtiger, als tolk én als mens.

Als intervisor ben ik procesbegeleider van een intervisiebijeenkomst. Ik werk bij intervisie vanuit wat goed gaat en jouw eigen kracht en passie. Ik vind het belangrijk dat je eigen antwoorden vindt op de vragen die je hebt over jouw functioneren in het werkveld. Je eigen antwoorden zijn veruit de krachtigste antwoorden. Van daaruit kun jij verder. Soms komen daar ook emoties bij. Emoties horen er bij en mogen er zijn.

Het Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken heeft mij geaccrediteerd als intervisor. Naast intervisor ben ik ook sinds 2004 werkzaam als tolk Nederlandse Gebarentaal en sinds 2011 als justitietolk.  Zodoende ken ik het werkveld en weet ik welke ethische dilemma’s je als tolk tegen kunt komen. Ik kan verdiepende vragen stellen vanuit mijn eigen ervaring en vanuit die ervaring kennis inbrengen.

Mijn standplaats is Almelo. Intervisie is mogelijk in Almelo en ook op locatie, in Noord-, Oost- en Midden-Nederland.

Wil je meer weten, dan kun je contact met mij opnemen. Je bent welkom.​

Algemene voorwaarden intervisie.pdf