Tolken is een mooi vak. Een vak dat veel van je vraagt. Een vak dat vraagt om ontwikkeling en onderhoud van je tolkvaardigheden. Dat je continu voor keuzes stelt, die jij in een ‘split second’ moet maken. Je komt soms voor dilemma’s te staan waar je zelf niet uitkomt. Als je met een ervaren coach én collega naar jezelf en je vak wilt kijken, kan ik je daarbij ondersteunen.

Hoe ga je om met je eigen emoties en gedachten als er tijdens een tolksituatie dingen gebeuren die botsen met jouw normen en waarden? Welke tolkkeuzes maak je? Of misschien maak je je vaak zorgen of je een opdracht wel aankunt. Wellicht vraag je je af of je genoeg tolkvaardigheden in huis hebt om je werk goed genoeg te doen. Of je durft een ontwikkeling in je werk niet aan te gaan, want ‘wat als…’.

Als je twijfelt over jezelf of over je werk, kan het fijn zijn als iemand met je meedenkt. Mijn kracht als coach is, dat ik je kan laten zien waar je drempels liggen. Ik help je over deze drempel(s) te stappen en reik je dingen aan, zodat jij een stap kunt maken in je professionaliteit. Maar ook zonder grote twijfels over je vak kun je mij als coach inschakelen. Misschien zoek je wel iemand die je uitdaagt. Uitdaagt om in je vak te groeien. Samen kunnen we bouwen aan jouw tolkvaardigheden en professionaliteit.

Je kunt mij inschakelen voor:

  • Coaching op tolkvaardigheden.
  • Het stap voor stap verkennen, oefenen en verbeteren van een onderwerp dat jij zelf inbrengt.
  • Het versterken van je tolkgereedschapskist met strategieën om in verschillende tolkomstandigheden optimaal te functioneren. Deze strategieën kun je inzetten om je klant nog beter te bedienen.
  • Ondersteuning als je iets heftigs meemaakt. Ik denk met je mee en help je bij het verwerken en hanteren van je emoties hierover.
  • Feedback op waar je staat in je ontwikkeling als tolk. Dit doen we door samen te kijken naar videobeelden van tolksituaties waarin jij tolkt of doordat ik in een praktijksituatie kom observeren.

Wat mag je van mij verwachten?

Je krijgt persoonlijke ondersteuning op maat op de punten die voor jou belangrijk zijn. Ik werk oplossingsgericht. Wat gaat er goed? Wat kan je versterken? Mijn visie is, dat hoe je bent waardevol is. Ook dingen die je minder snel aan anderen laat zien, zoals (heftige) emoties en/of oordelen over jezelf, zijn belangrijk voor jouw ontwikkeling. Ze helpen je om je eigen antwoorden te vinden, en die antwoorden helpen je nog beter te functioneren in jouw werkveld. Je eigen antwoorden zijn de krachtigste antwoorden. Ze maken jou uniek, als mens én als tolk.

In gesprek

Je kunt me (bij voorkeur) mailen. Dan maken we een afspraak voor een kosteloos telefonisch oriëntatiegesprek. In dat gesprek proberen we helder te krijgen wat voor coaching je zoekt en wat ik daarin kan bieden.

Tijdens het eerste gesprek bespreken we jouw wensen en stel je jouw coachingsdoel(en) vast. In principe duurt een coachgesprek anderhalf tot twee uur. Het kan zijn dat je aan één gesprek genoeg hebt. Zo niet, dan bespreken we de invulling en planning van de vervolggesprekken. Jij bepaalt de lengte van het coachtraject. In de daarop volgende gesprekken gaan we aan de slag met jouw doel(en). Tijdens het traject evalueren we of je op koers ligt met je coachingsdoel(en) en kun je die eventueel bijstellen. Het traject ronden we af met een afsluitende evaluatie, waarin we kijken naar wat er nu in je tolkgereedschapskist zit.

Naast de gangbare coaching is ook wandelcoaching een mogelijkheid. Mijn ervaring is dat door de beleving in en met de natuur, de antwoorden die je zelf vindt vaak sneller en langer beklijven dan bij gesprekken binnen.

Locatie

Coaching kan in Almelo. In overleg is ook een andere locatie mogelijk. In dat geval breng ik reistijd en -kosten in rekening.

Verder

Het Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken heeft mij geaccrediteerd als coach. Voor beroepsgerichte coaching die je bij mij volgt, kun je PE-punten toegekend krijgen. Daarnaast zijn de kosten als bedrijfskosten aftrekbaar voor tolken die ondernemer zijn.

Wil je meer weten, dan kun je contact met mij opnemen. Je bent welkom.

Algemene voorwaarden tolkcoaching.pdf