Das Zeichen – Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser, nummer 107
Uitgave van de Universiteit Hamburg, november 2017
Professionalität stärken durch Gruppensupervision – An unterschiedlichen Perspektiven wachsen.

Bovenstaand artikel is de Duitse vertaling van dit Engelstalige artikel dat mijn tolkcollega Winnie de Beer en ik schreven:
Group supervision: a tool for developing professionalism. Growth comes from different perspectives.

Over de totstandkoming van het artikel:
Op 17 maart 2017 gaven mijn tolkcollega Winnie de Beer en ik een lezing op het symposium ‘Supervision und Gebärdensprachdolmetschen’ aan de Hogeschool van Landshut, Duitsland. En aansluitend een workshop. Beiden gingen over het belang van intervisie (groepssupervisie) voor tolken Gebarentaal. Dit is het programmaboekje: Programmaboekje Fachtagung.

In de lezing besteedden we daarnaast aandacht aan een onderwerp dat in mijn beleving veel meer bekendheid nodig heeft, vooral ook binnen de beroepsgroep: secundair trauma bij tolken Gebarentaal. Trauma dat kan worden opgelopen door het tolken in situaties met mensen met trauma’s, zoals bijvoorbeeld huiselijk geweld. Mijn hypothese is dat tolken Gebarentaal hiervoor meer risico lopen dan andere beroepsgroepen, omdat ze voor hun vertaling wat gezegd wordt moeten visualiseren (plaatjes en filmpjes in hun hoofd maken) en moeten rolnemen (afwisselend qua houding en mimiek in de rol van verschillende personen kruipen, bijvoorbeeld van een dader en een slachtoffer) danwel het rolnemen en visualisatie van de gebaarder moeten vertalen naar gesproken taal. Visuele informatie blijft langer hangen dan woorden.

De lezing hebben we bewerkt tot het Engelstalige artikel ‘Group supervision: a tool for developing professionalism. Growth comes from different perspectives’. De Duitse vertaling is in november 2017 verschenen in Das Zeichen – Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser, een uitgave van de Universiteit Hamburg.