Anke Heij

Welkom.

Dit was de website van Parallellen: life- en outdoorcoaching, workshops en wandelingen.

Omdat ik een andere weg ingeslagen ben in mijn leven, is Parallellen opgeheven. Mijn expertise blijft beschikbaar.

Ik ben bereikbaar, via anke [at] ankeheij.nl en 06 – 43013773.

Als je vragen hebt, ben je van harte welkom. Ik heb vooral expertise opgebouwd rondom deze onderwerpen:
*Life- en outdoorcoaching rondom (het ontwikkelen van) persoonlijk leiderschap.
*Beroepsgerichte coaching en intervisie voor tolken Gebarentaal en schrijftolken.
*ZZP-coaching voor tolken Gebarentaal.
*Het tolken als tolk Nederlandse Gebarentaal in het algemeen, al dan niet binnen justitie. Hierbij ligt mijn interesse vooral bij het tolken in settings waar meervoudige problematiek speelt en het tolken voor mensen met een bijzondere taalontwikkeling en/of psychiatrische problematiek. Aanpassen van taal aan de mogelijkheden van de gesprekspartners en metacommunicatie hierover hoort hier ook bij.
*Vertrouwenspersoon.
*Het voorkomen van en omgaan met secundair trauma bij tolken Gebarentaal.

Over Anke Heij, in het kort:

Opleiding

*Gediplomeerd tolk Nederlandse Gebarentaal (2004, Hogeschool Utrecht) en gecertificeerd Gerechtstolk in Strafzaken (2011, SIGV).
*Post-HBO gediplomeerd life coach (2013, Atma Instituut).
*ECOintention practitioner (2018-heden, Center for ECOintention).

Accreditatie

*Het Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken heeft mij geaccrediteerd als coach en intervisor voor tolken Gebarentaal en schrijftolken.

Werkervaring in vogelvlucht

*Ik heb ruim 14 jaar gewerkt als tolk Nederlandse Gebarentaal, waarvan een groot deel als beëdigd tolk (Rbtv) en als gespecialiseerd justitietolk (RTGS).
*Beroepsgerichte coaching en intervisie voor tolken Gebarentaal en schrijftolken.
*ZZP-coaching voor tolken Gebarentaal en schrijftolken, zowel individueel als in groepen.
*Life- en outdoorcoaching rondom (het ontwikkelen van) persoonlijk leiderschap.
*Meer dan 10 jaar was mijn website van Switch Tolkdiensten de plek waar alle regelgeving rondom declaratie voor tolken Gebarentaal gebundeld was, als enige plek waar alle regelgeving bij elkaar stond. Deze werd vanuit het werkveld vaak geraadpleegd. In verband met het beëindigen van mijn werk als tolk, zet de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal sinds juli 2019 deze informatievoorziening op haar eigen website voort.
*Vrijwillig buurtbemiddelaar.
*Vrijwillig taalcoach inburgering Vluchtelingen Werk Oost-Nederland.
*Vrijwillig natuurgids.

Publicatie

In 2017 publiceerde ik met mijn inmiddels ex-collega Winnie de Beer rondom het belang van intervisie voor tolken Gebarentaal. En over secundair trauma. Dit naar aanleiding van een lezing en workshop over intervisie die we in datzelfde jaar gaven op het symposium ‘Supervision und Gebärdensprachdolmetschen’ aan de Hogeschool van Landshut (Duitsland).

Das Zeichen – Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser, nummer 107
Uitgave van de Universiteit Hamburg, november 2017
Professionalität stärken durch Gruppensupervision – An unterschiedlichen Perspektiven wachsen.

Bovenstaand artikel is de Duitse vertaling van dit Engelstalige artikel, dat Winnie en ik schreven:
Group supervision: a tool for developing professionalism. Growth comes from different perspectives.