Anke Heij

Welkom op mijn website.

Fijn dat je kijkt of ik je ergens in kan ondersteunen. Als je vragen hebt, ben je van harte welkom.

Ik ben bereikbaar, via anke [at] ankeheij.nl en 06 – 43013773.

Ik heb expertise opgebouwd over deze onderwerpen:

Voor tolken gebarentaal en schrijftolken:
*Beroepsgerichte coaching, op de onderwerpen tolkvaardigheden, attitude en doelgroepen. En intervisie. Ik ben hiervoor geaccrediteerd door het Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken.
*Vertrouwenspersoon.
*Het tolken als tolk Nederlandse Gebarentaal in het algemeen, al dan niet binnen justitie. Vooral bij het tolken in settings waar meervoudige problematiek speelt en het tolken voor mensen met een bijzondere taalontwikkeling en/of psychiatrische problematiek. Aanpassen van taal aan de mogelijkheden van de gesprekspartners en metacommunicatie hierover hoort hier ook bij.
*Het voorkomen van en omgaan met secundair trauma.

Algemeen:
*Life coaching rondom (het ontwikkelen van) persoonlijk leiderschap.
*Procesbegeleider bij (het oplossen van) conflicten, gericht op herstel van de onderlinge relatie en communicatie.

Over Anke Heij, in het kort:

Opleiding

*Gediplomeerd tolk Nederlandse Gebarentaal (2004, Hogeschool Utrecht) en gecertificeerd Gerechtstolk in Strafzaken (2011, SIGV).
*Post-HBO gediplomeerd life coach (2013, Atma Instituut).
*ECOintention practitioner (2018-heden, Center for ECOintention).

Accreditatie

*Het Register Tolken Gebarentaal en schrijftolken heeft mij geaccrediteerd als coach en intervisor voor tolken Gebarentaal en schrijftolken.

Werkervaring in vogelvlucht

*Ik heb ruim 14 jaar gewerkt als tolk Nederlandse Gebarentaal, waarvan een groot deel als beëdigd tolk (Rbtv) en als gespecialiseerd justitietolk (RTGS).
*Beroepsgerichte coaching, ZZP-coaching en intervisie voor tolken Gebarentaal en schrijftolken, zowel individueel als in groepen.
*Life coaching rondom (het ontwikkelen van) persoonlijk leiderschap.
*Meer dan 10 jaar was mijn website van Switch Tolkdiensten de plek waar alle regelgeving rondom declaratie voor tolken Gebarentaal gebundeld was, als enige plek waar alle regelgeving bij elkaar stond. Deze werd vanuit het werkveld vaak geraadpleegd. In verband met het beëindigen van mijn werk als tolk, zet de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal sinds juli 2019 deze informatievoorziening op haar eigen website voort.
*Vrijwillig buurtbemiddelaar.
*Vrijwillig taalcoach inburgering Vluchtelingen Werk Oost-Nederland.
*Vrijwillig natuurgids.

Publicatie

In 2017 publiceerde ik met mijn inmiddels ex-collega Winnie de Beer rondom het belang van intervisie voor tolken Gebarentaal. En over secundair trauma. Dit naar aanleiding van de lezing en workshop over intervisie die we in datzelfde jaar gaven op het symposium ‘Supervision und Gebärdensprachdolmetschen’ aan de Hogeschool van Landshut (Duitsland).

Das Zeichen – Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser, nummer 107
Uitgave van de Universiteit Hamburg, november 2017
Professionalität stärken durch Gruppensupervision – An unterschiedlichen Perspektiven wachsen.

Bovenstaand artikel is de Duitse vertaling van dit Engelstalige artikel, dat Winnie en ik schreven:
Group supervision: a tool for developing professionalism. Growth comes from different perspectives.